Dönen Asansör

 

BİR GİRİŞLİ ASANSÖR KABİNİN FARKLI YÖNLERDEKİ KAT KAPILARINA KABİN EKSENİNDE DÖNEREK HAREKET ETMESİ

 

Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu: Bu buluş asansör sistemleriyle ilgilidir. Klasik asansör sistemlerinde asansörün sadece yukarı aşağı hareketi söz konusudur. Bu buluşta asansör hareket yapmaktadır. Bu hareket sayesinde asansör kabini farklı yönlerdeki kat kapılarına yukarı ve aşağı hareketi esnasında kendi ekseni etrafında dönerek ulaşır. Asansörün bu işlemleri yapabilmesi için asansör kabinin tam yuvarlak olması ve kapılarının radyal hareket etmesi gerekmektedir.

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, buluşun mimari çözümler sunması amaçlanmaktadır. Bina tasarımlarında katların Farklı yönlerde olması durumunda klasik asansör sistemlerinde asansör kabinine birden fazla giriş yapılarak çözüm aranmaktadır. Bu durumda asansör kabini iç dizaynının istendiği gibi yapılamaması, yanı sıra asansör kuyusunda geniş yer kayıplarına sebep olmaktadır. Bu buluş sayesinde asansör kabinine yapılacak bir giriş ve asansör kabinin ihtiyaç duyulan katlardaki kapılara kendi ekseninde dönerek ulaşmasıyla adı geçen problemlere çözüm bulunmaktadır.

Yatay Asansör

 

Otomatik Kayar Kapılar, Çift Yönlü İletişim Sistemleri, Önemli Teknik Detaylar, İşlenmiş Kılavuz Raylar gibi sayacağımız bir çok neden ile güvenli bir sürüş oluşturan konfor makinası.2000Kg ile Saniye’de 2.5m. En zor beklentileri karşılama gücü. Ön ve yanlara yerleştirilmiş eğimli kapılar, değişken eğim ve eğrisel yolculuk. Şebeke geri besleme sistemleri veya güneş enerjisi. Düşük bakım maliyeti, düşük kurulum masrafları, kontrol sistemleri, CCTV, kamera, Klima, Uzaktan izleme, Kapı emniyeti,

Veri iletişimi için kablosuz cihaz kullanımı.